Luchtbehandeling, CO2 reductie, luchtverversingsystemen, WTW

Naast airconditioning verzorgt Airco Groep Holland ook luchtbehandelinginstallaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het reduceren van het CO2 -gehalte in scholen en kantoorgebouwen.

Binnenmilieu

Het CO2 -gehalte van de lucht is een goede indicator voor de kwaliteit van het binnenmilieu en de mate van ventilatie in een gebruikte ruimte. Het CO2 -gehalte wordt weergegeven in parts per million (ppm) en geeft het aantal CO2 -deeltjes weer per miljoen luchtdeeltjes. Het CO2 -gehalte van de buitenlucht bedraagt op de meeste plaatsen in Nederland circa 400 ppm. Zodra een groep leerlingen een leslokaal binnenkomt, begint het CO2 -gehalte te stijgen. Daarbij mag een verdubbeling van het CO2-gehalte als normaal beschouwd worden. Om gezondheidsredenen zijn door GGD-en gezondheidskundige toetswaarden opgesteld. Deze hebben geen wettelijke status, maar zijn vastgelegd in een landelijk gehanteerde richtlijn. Daarbij wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke CO2 concentratie. Het is belangrijk te vermelden dat er zuiver op de vraag wordt geventileerd in de door ons gerealiseerde projecten en er dus geen onnodige energie verloren gaat.

Op maat

Luchtbehandeling in de vorm van mechanische ventilatie is in gebouwen met groter aantallen personen dan ook onontbeerlijk. Wij bouwen deze installaties op maat: aan de hand van ligging, volume en gebruik van het gebouw wordt zo’n luchtbehandelingsinstallatie samengesteld.

Bij het toepassen van deze installaties kunnen ook WTW units worden toegepast. Dit zijn warmte terugwin units, die de vers aangevoerde lucht nagenoeg dezelfde temperatuur laten behouden als de afgevoerde “vervuilde” binnenlucht met rendementen tot wel 95%. Denk bij deze toepassingen eens aan uw energiebesparing tijdens het koelen en/of verwarmen van uw ruimten eventueel m.b.v. een door ons geïnstalleerd klimaatsysteem, deze WTW’s verdienen zichzelf op termijn weer terug!

Luchtbevochtiging

Er zijn gevallen dat u de luchtvochtigheid in een bepaalde ruimte wilt regelen, voorbeelden hiervan zijn o.a. laboratoria, medische ruimten en ook wel technische – of serverruimten. Het ontvochtigen kan worden bewerkstelligd door een airconditioner. Maar wanneer deze teveel ontvochtigt, kan dat in bepaalde gevallen problemen opleveren met apparatuur. Vandaar dat wij ook luchtbevochtigingsapparatuur plaatsen. Met een hygrostaat kunt u dan bij een ingestelde luchtvochtigheid bevochtigen tot het gewenste niveau. Uw luchtvochtigheidsklimaat kan zo in balans worden gehouden. Wij hebben verschillende apparatuur voor zowel klein- als groot industriële toepassingen met diverse bevochtigingsmethoden.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van luchtbehandeling in uw huis of bedrijf? Bel ons op 023-822 44 24 of mail naar contact@aircogroep.nl.

    © 2024 Airco Groep Holland | Powered by iClicks