Controle airconditioning

Een aircosysteem is een kostbaar bezit dat u niet onnodig vroeg wilt vervangen. Wanneer er weinig tot geen onderhoud wordt gepleegd kunnen ook ziekteverschijnselen (het zogenaamde sick building syndrome) en allergieën zich voordoen. Daarbij is het belangrijk dat o.a. de verdamper regelmatig wordt gereinigd met de daarvoor bestemde middelen om dit soort zaken te voorkomen.
Naast het installeren van uw systeem verzorgen wij ook graag het jaarlijkse onderhoud aan uw airconditioner. Dit is van groot belang want door onze deskundige monteurs worden mogelijke aanleidingen tot storingen reeds in een vroeg stadium opgespoord. Zodoende wordt de levensduur van uw systeem door preventieve maatregelen verlengd!

Garantie van het systeem

Ook kan het verzaken van onderhoud gevolgen hebben bij een garantieclaim: wanneer er nalatigheid wordt geconstateerd wordt er op de onderdelen niet klakkeloos garantie gegeven door de importeur van de airconditioners. Het is dus erg belangrijk dat het aircosysteem regelmatig gecontroleerd wordt.
Het onderhoud en de controle is zelfs verplicht bij een installatie met een koudemiddeleninhoud van 3 kg of meer. Afhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel hoeveel koudemiddel moeten er frequente controles worden uitgeoefend zodat emissie tot een minimum wordt beperkt, dit mede in het kader van de Europese milieuwetgeving. Airco Groep Holland is een daarvoor gecertificeerde onderneming die deze werkzaamheden uit kan voeren.

Nu bestellen

Het logboek

Ook het bijhouden van het logboek van de installatie is hierbij van groot belang, deze wordt door ons bij de installatie verstrekt. Onze onderhoudscontracten zijn dermate uitgebreid dat u zich in al deze zaken uiteraard niet hoeft te verdiepen. De installatie is er voor uw comfort en gemak dus nemen wij u dergelijke zorgen graag uit handen.

Onderhoud door Airco Groep Holland

Als u een aircosysteem afneemt bij Airco Groep Holland dan is het mogelijk om een onderhoudscontact hierbij af te sluiten. Volgens dit contract doen wij minimaal eens per jaar een controle van uw aircosysteem. Ga voor meer informatie over het afsluiten van een onderhoudscontract naar de airco kopen pagina of vul het onderstaande formulier in.

    © 2024 Airco Groep Holland | Powered by iClicks